ΔΡΟΜΟ-λόγια ΖΩΗΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γονείς του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την εκπαίδευση των γονέων πάνω στην οριοθέτηση, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και εκμάθηση νέων συμπεριφορών και προτύπων ασφαλούς οδήγησης.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Φόρμα Εγγραφής για Γονείς

Επώνυμο :
Όνομα :
Email :
Κινητό Τηλέφωνο :

Σταθερό Τηλέφωνο :

Περίοδος:
26-27 Οκτωβρίου & 02-03 Νοεμβρίου